Historias da mili

Historias da mili

ver artículo Meu adorado avó fixo a mili en Melilla e ás veces tiña morriña dos anos que pasara no continente africano cando era rapaciño para licenciarse no Grupo de  Forzas Regulares de Infantería «LARACHE», Alcazarquivir. Grazas a Hamid («Marruecos te espera»)...